Posts Tagged ‘Energia’

Certificació Energètica d’edificis existents

certificació energètica d'edificis existents

Obligatorietat de la Certificació Energètica d’edificis existents La Certificació Energètica dels Edificis és una exigència derivada de la Directiva 2002/91/CE. Aquesta Directiva es transposa parcialment a l’ordenament jurídic espanyol a través del Reial decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. [...]

Read More