Solucions

Els àmbits d’actuació són, entre altres: Electricitat baixa i mitja tensió, Il·luminació, Domòtica, Projectes d’activitats, Registres industrials, Protecció i seguretat, Auditories energètiques, Estalvi energètic, Climatització i fluids, Aplicació de gestió mediambiental, Energia Solar Tèrmica i Fotovoltàica, Aplicació de gestió de residus, Telecomunicacions (ICT, TV-TDT i Xarxes), Acústica, contaminació Electromagnètica i Qualitat de l’aire.