El Portal de la Rambla de Vic és un complex residencial format per una centena d’habitatges i de locals comercials  amb un aparcament de més de 450 places. Caballé & Associats Enginyers, s.l. ha fet tant de l’urbanització, com dels habitatges i aparcament el seguiment de les obres, el disseny i la realització de tots els projectes de legalització de les instal·lacions.