Caballé & Associats Enginyers va treballar conjuntament amb els tècnics municipals de l’Ajuntament de Vic realitzant els projectes de legalització de l’activitat i de la instal·lació elèctrica del nou Pavelló Municipal de la ciutat.