Què és la gestió energètica ?

Com li afecta ?

Quines solucions li oferim ?

Objectius de la gestió energètica:

- optimitzar els recursos energètics
- reduir el consum energètic
- reduir la despesa energètica

On podem actuar ?

- En el projecte d’un edifici
- En l’execució material de l’obra
- En edificis que estiguin en servei
- En instal•lacions industrials de tot tipus
- En els serveis a realitzar
- En la gestió de compres

Principis de la gestió energètica:

- Allò que no s’identifica no es pot millorar
- No es pot millorar res que no estigui comptabilitzat
- No es pot comptabilitzar res que no s’hagi mesurat
- No es pot mesurar res que no s’hagi definit
- No es pot definir res que no estigui identificat

Quines eines utilitzem?

- Comptabilització de consums
- Diagnosis
- Auditoria energètica

COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS

- Com es consumeix
- Què es consumeix
- On i quan es consumeix
- Quant es consumeix

DIAGNOSIS

- Caracterització de consums
- Caracterització de l’edifici o indústria
- Tipus de subministrament d’energia
- Tipus d’instal•lacions consumidores d’energia
- Determinació d’indicadors previs
- Potencial d’estalvi
- Estudi de la viabilitat econòmica de les diferents actuacions
- Definir l’enfoc d’una auditoria energètica

AUDITORIA ENERGÈTICA : ISO 50001