L’Edifici d’Oficines Auditorium forma part de la darrera fase de la urbanització el Portal de Queralt, un complex residencial i de locals comercials format per més de 400 habitatges dels que Caballé & Associats Enginyers, s.l. n’ha fet els seguiment de les obres, el disseny i la realització de tots els projectes de legalització de les instal·lacions.