Documentació de Telecomunicacions, ICT

Normativa:

Formularis i Documents:

FORMULARIS GENERALS

  • Model de presentació de documents d’instal·lacions de telecomunicacions (DOC –  PDF)

INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS

  • Presentació del projecte tècnic d’infraestructura comuna de telecomunicacions o de l’annex al projecte (DOC –  PDF)
  • Acta de replantejament d’un projecte tècnic d’infraestructura comuna de telecomunicacions (DOC –  PDF)
  • Butlletí d’instal·lació de la infraestructura comuna de telecomunicacions (DOC –  PDF)
  • Protocol de proves i de verificació de la infraestructura comuna de telecomunicacions (DOC –  PDF)
  • Certificat d’execució d’instal·lació d’infraestructura comuna de telecomunicacions (DOC –  PDF)
  • Sol·licitud de certificat d’infraestructures comunes de telecomunicacions (DOC –  PDF)