Documentació Calefacció, Climatització i Gas

Normativa

REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (RITE)

    • RD 1751/1998, de 31 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). Reial Decret núm. 1751 del 31/7/98. (BOE) i instruccions tèrmiques complementàries.

REGLAMENT DE GAS

Formularis i Documents

REGLAMENTACIÓ NOVA, RITE RD 1027/2007

Amb projecte
Sense projecte

REGLAMENTACIÓ ANTIGA, RITE RD 1751/1998

Amb projecte
Sense projecte
REGLAMENTACIÓ NOVA (RITE RD 1027/2007) I REGLAMENTACIÓ ANTIGA (RITE RD 1751/1998)

INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES (FRED INDUSTRIAL)