S’aprova la Certificació Energètica d’Edificis Existents

El consell de Ministres aprova una sèrie d’iniciatives per fomentar el lloguer, la rehabilitació i l’eficiència energètica dels habitatges

El passat divendres dia 5 d’abril el Consell de Ministres de l’estat va aprovar una sèrie de mesures per garantir el dret constitucional d’una vivenda digna i adequada, millorar l’estat de conservació, l’accessibilitat, la qualitat, la sostenibilitat i l’eficiència energètica d’habitatges existents i contribuir a la reconversió i reactivació del sector de la construcció.

logo_idae

Programa de rehabilitació energètica d’ habitatges de l’IDAE

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a través de IDAE engegarà un programa específic d’ajudes per facilitat l’execució de mesures per millorar de l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables. Aquesta iniciativa té la finalitat de millorar l’estat de conservació dels edificis d’habitatges, a nivell de seguretat, habitabilitat, salubritat i accessibilitat.

El programa disposa de 100 milions d’euros dels quals en podran ser beneficiaris les comunitats de propietaris d’edificis residencials d’habitatges, les comunitats de bens de propietaris d’edificis d’habitatges i les persones físiques propietaris d’un edifici d’habitatges unifamiliars.

Obres que es poden subvencionar

a) Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica dels edificis d’habitatges existents
b) Millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions tèrmiques dels edificis d’habitatges existents
c) Substitució de l’energia convencional per biomassa en les instal•lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària en edificis d’habitatges existents.
d) Substitució de l’energia convencional per energia geotèrmica en les instal•lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària en edificis d’habitatges existents.

Tipus d’ajudes

1) Ajudes publiques directes:
Les actuacions sobre l’envolupant i les instal•lacions tèrmiques seran objecte d’ajuda publica amb un màxim del 20% del cost
2) Préstecs:
Les actuacions que incorporin biomassa o geotèrmica podran ser finançades en un percentatge del 80% o 100% a un tipus d’interès Euriobor+0.

Certificat d’eficiència energètica per llogar o comprar

El consell de ministres ha aprovat el Reial Decret per transposar a la normativa espanyola el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis.

certificació energètica d'edificis existents

Aquesta normativa que ja existeix a Espanya pels edificis de nova construcció des del RD47/2007 del 19 de gener, estableix que a partir de l’1 de juny de 2013 serà obligatori posar a disposició dels compradors o arrendataris d’edificis un certificat d’eficiència energètica de l’edifici o d’una part del mateix.

Aquest certificat avaluarà l’eficiència energètica de l’immoble, ja sigui de l’edifici sencer o d’una part del mateix, atorgant-li una qualificació en format lletra que variarà de la A a la G. Aquest document tindrà una validesa de 10 anys.

L’objectiu d’aquesta mesura es fomentar l’estalvi i l’eficiència, i així es pugui valorar i comparar edificis amb la finalitat de afavorir a la promoció d’aquells que tinguin una alta eficiència energètica.

Programes informàtics per a la certificació energètica d’edificis existents

Per a l’obtenció del certificat d’eficiència energètica d’edificis existents l’IDAE ha desenvolupat dos programes informàtics reconeguts:
a) Procediment simplificat CE3
b) Procediment simplificat CE3X

IDAE s’encarregarà d’informar als venedors, compradors i usuaris d’habitatges i edifici sobre les noves obligacions a les que hauran d’enfrontar-se.

Edificis Públics amb certificat d’eficiència energètica

Les administracions publiques també estaran obligades a disposar del certificat d’eficiència energètica de tots els edificis o part dels mateixos amb una superfície útil superior als 500m². Aquests, si són freqüentats habitualment per públic, hauran d’exhibir l’etiqueta d’eficiència energètica.

 

Enllaços d’interès

Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment bàsic per la certificació energètica dels edificis
Noticia original a IDAE
Programes de calcul de la certificació energètica d’edificis existents
Certificació energètica d’edificis existents al IDAE
Certificació energètica d’edificis existents al nostre bloc de noticies

Post a comment