Certificació Energètica d’edificis existents

certificació energètica  d'edificis existents

Obligatorietat de la Certificació Energètica d’edificis existents

La Certificació Energètica dels Edificis és una exigència derivada de la Directiva 2002/91/CE. Aquesta Directiva es transposa parcialment a l’ordenament jurídic espanyol a través del Reial decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció.

Aquest Real Decret obliga a posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un Certificat d’Eficiència Energètica. En aquest certificat, i a través d’una etiqueta d’eficiència energètica, s’assigna a cada edifici una Classe Energètica d’eficiència, que varia des de la classe A, per als energèticament més eficients, a la classe G, per als menys eficients.

Actualment s’està tramitant el projecte pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis existents. (Esborrany del projecte llei sotmès a audiència pública del Reial Decret d’Edificis Existents)

Segons el projecte llei esmentat, a partir de l’1 de Gener de 2013 seria obligatori el procediment bàsic de certificació energètica d’edificis existents en el cas de transaccions immobiliaries (compra/venta o lloguers nous).

Post a comment